biuro@promit.pl +48 52 345 34 75 +48 52 345 28 12 ul. Pucka 3 85-712 Bydgoszcz

Systemy Gaszenia

Instalacje tryskaczowe wodne

Systemy tryskaczowe zapewniają ochronę przeciwpożarową i są samoczynnymi systemami gaśniczymi o nieskomplikowanej budowie bazującej najczęściej na środku gaśniczym, którym jest woda.
Ugaszenie pożaru już w fazie jego powstania jest najlepszym warunkiem ochrony ludzi, mienia oraz otaczającego nas środowiska. Instalacje tryskaczowe przejmują to zadanie automatycznie poprzez samoczynne wykrywanie pożaru, sygnalizowanie i gaszenie. Tym samym stanowią niezawodną ochronę w ciągu całej doby.

Wyposażenie obiektu w urządzenie tryskaczowe daje możliwość, oprócz znacznego zmniejszenia strat powstałych wskutek ewentualnego pożaru, powiększenia powierzchni stref pożarowych i długości dojść ewakuacyjnych, co wpływa na zmniejszenie kosztu inwestycji.

Jeżeli montaż instalacji tryskaczowej został uwzględniony już podczas planowania budowy, to może być zrealizowany w bardzo ekonomiczny sposób . Ze względu na wielkość strat spowodowanych pożarami , godna polecenia jest także budowa instalacji w budynkach już istniejących.

Zakładane przez nas instalacje tryskaczowe są dostosowane do każdych wymagań. Jesteśmy również w stanie zaoferować nasze usługi małym i średnim przedsiębiorstwom. Stosowane przez nas  rozwiązania techniczne odpowiadają wszelkim wymogom bezpieczeństwa. Podczas dokonywanych przez nas realizacji ściśle przestrzegamy aktualnych wytycznych i norm , oferujemy urządzenia posiadające odpowiednie atesty. Natomiast projektowaniem instalacji zajmuje się wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem, co już od samego początku daje gwarancję bezpieczeństwa, rzetelności i niezawodności.  

Zalety instalacji tryskaczowych:

 • Obejmują w jednym systemie gaszenie pożaru i podstawowe sygnalizowanie akustyczne.
 • Proces gaszenia odbywa się tylko tam, gdzie rzeczywiście istnieje ryzyko pożaru . Tryskacze znajdujące się w obszarze nie objętym pożarem pozostają zamknięte.
 • Woda gaśnicza redukuje dym i substancje szkodliwe, chroniąc tym samym środowisko.
 • Woda będąca naturalnym środkiem gaśniczym jest tania i bez ograniczeń do naszej dyspozycji.
 • Instalacje gaśnicze likwidują architektoniczne ograniczenia- są stosunkowo tanią alternatywą zamiast budowy dodatkowych ścian pożarowych.


Systemy tryskaczowe są samoczynnymi systemami gaśniczymi o nieskomplikowanej budowie bazujące na środku gaśniczym którym jest woda.

System tryskaczowy głównie składa się z:

 • źródła zapasu wody
 • pompowni
 • stanowisk kontrolno-alarmowych
 • sieci rurociągów wraz z zainstalowanymi równomiernie tryskaczami na całym obszarze objętym ochroną tryskaczową
 • centrali sygnalizacji pożaru monitorującej stan instalacji

Instalacje tryskaczowe projektowane i wdrażane przez pracowników naszej firmy są niezawodnymi systemami bezpieczeństwa służącymi do ochrony ludzi i mienia w budynkach publicznych, podziemnych garażach, obszarach logistycznych oraz przedsiębiorstwach przemysłowych. Nasza firma z ponad 25-letnim doświadczeniem gwarantuje profesjonalizm od momentu wczesnego etapu projektowania instalacji, poprzez etap wdrożenia i objęcie go potrzebnym serwisem i konserwacją.


Systemy gaszenia gazem neutralnym

 • Gaszenie gazem stosowane jest w przypadku niemożności wykorzystania innych tradycyjnych środków gaśniczych z uwagi na charakter pomieszczenia, bądź ze względu na znajdujące się w nich urządzenia.
 • Gaszenie pożarów gazem obojętnym stosuje się w obiektach, w których przechowywane są cenne przedmioty, materiały czy urządzenia, które w kontakcie z wodą mogłyby ulec uszkodzeniu.
 • Systemy gaszenia gazami neutralnymi stosuje sie w pomieszczeniach takich jak: biblioteki, galerie sztuki, pracownie komputerowe, serwerownie, pomieszczenia z aparaturą elektroniczną, rozdzielnie elektryczne, stacje transformatorów. archiwa
 • Gazy obojętne nie biorą udziału w procesie palenia, oraz nie wchodzą też w reakcje chemiczne z gaszonymi przedmiotami.

Podstawowymi rodzajami tych gazów są:

 • Heptafluoropropan (HFC), o nazwie handlowej FM-200, który zastąpił halony, wycofane na podstawie konwencji montrealskiej z powodu niszczenia warstwy ozonową;
 • Mieszanina azotu i argonu, występująca pod nazwami handlowymi INERGEN lub ARGONITE;
 • Dwutlenek węgla CO2 , znany również z popularnych gaśnic śniegowych.

Jakie pomieszczenia powinny być wyposażone w instalacje detekcji gazów:

 • serwerownie
 • pracownie komputerowe
 • archiwa
 • stacje transformatorowe
 • rozdzielnie elektryczne
Systemy gaszenia pianą
Piana posiada doskonałe właściwości tłumiąco-izolujące materiał palny od powietrza. Pokrycie warstwą piany, palącej się cieczy czy materiału powoduje odcięcie dopływu tlenu i ugaszenie ognia. Pianą można gasić wszystkie pożary z wyjątkiem instalacji elektrycznych będących pod napięciem, sodu, karbidu.
Kontakt

Zapraszamy do kotakt od poniedziałku do piątku w godziach 08:00–15:00

ul. Pucka 3 85-712 Bydgoszcz
+48 52 345 34 75
+48 52 345 28 12
Email: biuro@promit.pl