biuro@promit.pl +48 52 345 34 75 +48 52 345 28 12 ul. Pucka 3 85-712 Bydgoszcz

Systemy Detekcji Gazów Toksycznych i Wybuchowych

Instalacje detekcji gazów toksycznych i wybuchowych


Instalacje zapewniają ciągły pomiar powietrza atmosferycznego w celu wykrycia szkodliwych gazów i oparów cieczy palnych oraz wybuchowych, ocenę zagrożenia wybuchowego przy przechowywaniu i rozlewaniu alkoholi. Zabezpieczenia pomieszczeń laboratoryjnych oraz procesów produkcyjnych zakładu przed wybuchem, i zatruciem, ludzi przebywających w pomieszczeniach Wykrywanie toksycznych i szkodliwych dla środowiska nieszczelności czynników chłodniczych.
Wczesne ostrzeganie przed potencjalnym zagrożeniem na basenach poprzez wykrywanie wycieków chloru i ozonu. Kontrola poziomu CO w warsztatach samochodowych Kontrola stężenia CH4 w celu oceny stopnia zagrożenia wybuchem. Wykrywanie szkodliwych stężeń H2S, NH3, SO2 i innych w powietrzu w celu ochrony pracowników przed zatruciem.

Jakie pomieszczenia powinny być wyposażone w instalacje detekcji gazów?
Parkingi i garaże podziemne Instalacje przemysłowe Magazyny chemiczne Chemiczne zakłady produkcyjne Zakłady przetwórstwa mięsnego Sztuczne lodowiska Hale produkcyjne Szpitale Laboratoria Baseny Warsztaty samochodowe Hale sportowe i widowiskowe Elektrownie i ciepłownie Sterownie wentylacji Oczyszczalnie ścieków Lakiernie


Kontakt

Zapraszamy do kotakt od poniedziałku do piątku w godziach 08:00–15:00

ul. Pucka 3 85-712 Bydgoszcz
+48 52 345 34 75
+48 52 345 28 12
Email: biuro@promit.pl