biuro@promit.pl +48 52 345 34 75 +48 52 345 28 12 ul. Pucka 3 85-712 Bydgoszcz

Biuro projektowe

Projektowanie systemów przeciwpożarowych

Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wykonywaniu usług infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów bezpieczeństwa w obiektach.
Wszyscy projektanci maja odpowiednie uprawnienia i wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów przeciwpożarowych, systemów teletechnicznych, systemów kontroli dostępu, systemów DSO.

System przeciwpożarowy budynku jest najważniejszym z systemów bezpieczeństwa budynku, ponieważ od niego zależy zdrowie i życie przebywających w nim ludzi. System przeciwpożarowy musi współdziałać z pozostałymi instalacjami, uwzględniać przepisy prawa, specyfikę budynku czy oczekiwania inwestora, aby skutecznie zapobiegać powstawaniu pożaru, poprzez wczesne wykrycie zagrożenia, poinformowanie odpowiednich służb, skuteczne gaszenie, oddymianie, sprawne ewakuowanie ludzi z zagrożonej strefy, oraz minimalizowanie strat materialnych.

Projektowaniu systemów bezpieczeństwa w obiektach

Projektowanie: - instalacji sygnalizacji pożaru (SAP), - dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) - instalacji tryskaczowych i zraszaczowych, - systemów włamania i napadu (SWiN), - telewizji dozorowej (CCTV), - kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy (KD i RCP), - sieci strukturalnych.Kontakt

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godziach 08:00–15:00

ul. Pucka 3 85-712 Bydgoszcz
+48 52 345 34 75
+48 52 345 28 12
Email: biuro@promit.pl