biuro@promit.pl +48 52 345 34 75 +48 52 345 28 12 ul. Pucka 3 85-712 Bydgoszcz

Gaszenie gazem stosowane jest w przypadku niemożności wykorzystania innych tradycyjnych środków gaśniczych z uwagi na charakter pomieszczenia, bądź ze względu na znajdujące się w nich urządzenia. Gaszenie pożarów gazem obojętnym stosuje się w obiektach, w których przechowywane są cenne przedmioty, materiały czy urządzenia, które w kontakcie z wodą mogłyby ulec uszkodzeniu. Systemy gaszenia gazami neutralnymi stosuje sie w pomieszczeniach takich jak: biblioteki, galerie sztuki, pracownie komputerowe, serwerownie, pomieszczenia z aparaturą elektroniczną, rozdzielnie elektryczne, stacje transformatorów. archiwa Gazy obojętne nie biorą udziału w procesie palenia, oraz nie wchodzą też w reakcje chemiczne z gaszonymi przedmiotami. Podstawowymi rodzajami tych gazów są: • Heptafluoropropan (HFC), o nazwie handlowej FM-200, który zastąpił halony, wycofane na podstawie konwencji montrealskiej z powodu niszczenia warstwy ozonową; • Mieszanina azotu i argonu, występująca pod nazwami handlowymi INERGEN lub ARGONITE; • Dwutlenek węgla CO2 , znany również z popularnych gaśnic śniegowych. Jakie pomieszczenia powinny być wyposażone w instalacje detekcji gazów: - serwerownie - pracownie komputerowe - archiwa - stacje transformatorowe - rozdzielnie elektryczne