PROMIT Spółka z o.o. ul. Pucka 3 85-712 Bydgoszcz              PL | EN
tel./fax +48 52 345 34 75 +48 52 345 28 12
| Email: biuro@promit.pl


 
               


Systemy gaszenia gazami

Gaszenie gazem stosowane jest w przypadku niemożności wykorzystania innych tradycyjnych środków gaśniczych z uwagi na charakter pomieszczenia, bądź ze względu na znajdujące się w nich urządzenia.

Gaszenie pożarów gazem obojętnym stosuje się w obiektach, w których przechowywane są cenne przedmioty, materiały czy urządzenia, które w kontakcie z wodą mogłyby ulec uszkodzeniu.

Systemy gaszenia gazami neutralnymi stosuje sie w pomieszczeniach takich jak: biblioteki, galerie sztuki, pracownie komputerowe, serwerownie, pomieszczenia z aparaturą elektroniczną, rozdzielnie elektryczne, stacje transformatorów. archiwa

Gazy obojętne nie biorą udziału w procesie palenia, oraz nie wchodzą też w reakcje chemiczne z gaszonymi przedmiotami.

Podstawowymi rodzajami tych gazów są:

•  Heptafluoropropan (HFC), o nazwie handlowej FM-200, który zastąpił halony, wycofane na podstawie konwencji montrealskiej z powodu niszczenia warstwy ozonową;

•  Mieszanina azotu i argonu, występująca pod nazwami handlowymi INERGEN lub ARGONITE;

•  Dwutlenek węgla CO2 , znany również z popularnych gaśnic śniegowych.

Jakie pomieszczenia powinny być wyposażone w instalacje detekcji gazów:
- serwerownie 
- pracownie komputerowe 
- archiwa 
- stacje transformatorowe 
- rozdzielnie elektryczne