PROMIT Spółka z o.o. ul. Pucka 3 85-712 Bydgoszcz              PL | EN
tel./fax +48 52 345 34 75 +48 52 345 28 12
| Email: biuro@promit.pl


 
               


Instalacje detekcji gazów toksycznych i wybuchowych

Instalacje zapewniają ciągły pomiar powietrza atmosferycznego w celu wykrycia szkodliwych gazów i oparów cieczy palnych oraz wybuchowych, ocenę zagrożenia wybuchowego przy przechowywaniu i rozlewaniu alkoholi.
Zabezpieczenia pomieszczeń laboratoryjnych oraz procesów produkcyjnych zakładu przed wybuchem, i zatruciem, ludzi przebywających w pomieszczeniach
Wykrywanie toksycznych i szkodliwych dla środowiska nieszczelności czynników chłodniczych.
Wczesne ostrzeganie przed potencjalnym zagrożeniem na basenach poprzez wykrywanie wycieków chloru i ozonu.
Kontrola poziomu CO w warsztatach samochodowych
Kontrola stężenia CH4 w celu oceny stopnia zagrożenia wybuchem. Wykrywanie szkodliwych stężeń H2S, NH3, SO2 i innych w powietrzu w celu ochrony pracowników przed zatruciem.

Jakie pomieszczenia powinny być wyposażone w instalacje detekcji gazów:
- Parkingi i garaże podziemne
- Instalacje przemysłowe
- Magazyny chemiczne
- Chemiczne zakłady produkcyjne
- Zakłady przetwórstwa mięsnego
- Sztuczne lodowiska
- Hale produkcyjne
- Szpitale
- Laboratoria
- Baseny
- Warsztaty samochodowe
- Hale sportowe i widowiskowe
- Elektrownie i ciepłownie
- Sterownie wentylacji
- Oczyszczalnie ścieków
- Lakiernie

.