PROMIT Spółka z o.o. ul. Pucka 3 85-712 Bydgoszcz              PL | EN
tel./fax +48 52 345 34 75 +48 52 345 28 12
| Email: biuro@promit.pl


 
               


Dźwiękowe systemy ostrzegawcze - DSO

System DSO może działać automatycznie (współpracując z instalacją SAP) podając gotowe, wcześniej nagrane komunikaty, lub za pomocą bezpośrednio podawanych przez mikrofon komunikatów głosowych.

Dźwiękowy system ostrzegawczy umożliwia sprawną ewakuacja osób z budynków, lub ich części, objętych zagrożeniem, przeciwdziała powstawaniu paniki, oraz umożliwia sprawne przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej.

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze zgodnie z ustawą powinny być stosowane w obiektach:

  • budynkach handlowych lub wystawowych

jednokondygnacyjnych o pow. strefy pożarowej >10 000 m2
wielokondygnacyjnych o pow. strefy pożarowej > 8 000 m2

  • salach widowiskowych i sportowych o liczbie miejsc > 1500
  • kinach i teatrach o liczbie miejsc > 600
  • szpitalach i sanatoriach o liczbie lóżek > 200 w budynku
  • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych
  • budynkach zamieszkania zbiorowego
  • stacjach metra (kolei podziemnych)
  • dworcach i portach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania > 500 osób